Zavod za javno zdravstvo Istarske županije

Mjerna postaja Sveta Katarina

Sveta Katarina

Postaja je puštena u rad 2002. godine kao dio sustava za praćenje kvalitete zraka u okolici termoelektrane Plomin

  • Nema parametara