Zavod za javno zdravstvo Istarske županije

 Arhiva mjernih podataka

2. Odaberite parametre

Mjerna postaja Koromačno
  • Dušikov dioksid
  • Sumporov dioksid
  • Ozon
  • Leb.čestice PM10
  • Ugljikov monoksid
  • Temperatura
  • Relativna vlažnost
  • Brzina vjetra
  • Smjer vjetra
3. Odaberite vremensko razdoblje i oblik prikaza